Chiều cao lan can của bạn

Thanh Ban Công S2U được thiết kế để phù hợp với lan can ban công có chiều cao từ 95 cm (37 1/2'') đến 140 cm (55''). Tại khoảng thời gian này, bạn có thể đạt được mối quan hệ lý tưởng giữa chiều cao chỗ ngồi và chiều cao trên cùng của thanh - cho cả sự thoải mái và công thái học.

Tuy nhiên, đối với lan can cao nhất, bạn nên kết hợp Thanh ban công S2U với Ghế đẩu cao, với chiều cao ghế khoảng 76 cm (30'')

Tương tự, đối với lan can thấp nhất, chúng tôi khuyên bạn nên kết hợp Thanh ban công S2U với ghế đẩu thấp, với chiều cao ghế khoảng 65 cm (24 1/2'')

Chiều cao lan can từ 129 cm (51'') đến 140 cm (55'') Kết hợp Thanh ban công S2U của bạn với ghế đẩu cao khoảng 76 cm (30'')
Chiều cao lan can từ 106 cm (42'') đến 129 cm (51'') Bạn có thể điều chỉnh chiều cao của Thanh ban công S2U để sử dụng với cả ghế đẩu cao và thấp
Chiều cao lan can từ 95 cm (37,5'') đến 106 cm (42'') Kết hợp Thanh ban công S2U của bạn với ghế đẩu cao khoảng 76 cm (30'')

Sơ đồ chiều cao lan can tối ưu